X
ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG TP HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG NAM VIỆT NHẬN ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ LIÊN HỆ TRƯỜNG CŨ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC.

Tổng hợp mẫu Báo tường Nam Việt - Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

753 Lượt xem

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mời thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn c&ugrave;ng điểm qua những trang b&aacute;o tường đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; thẩm mỹ&nbsp;do c&aacute;c em học sinh Nam Việt tự tay thực hiện với biết bao t&acirc;m huyết, gửi gắm t&igrave;nh cảm tri &acirc;n đến thầy c&ocirc; nh&acirc;n dịp 20/11.</span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">V&agrave; đừng qu&ecirc;n like, share v&agrave; thả tim cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch. Bật m&iacute; với c&aacute;c bạn l&agrave; những trang b&aacute;o c&oacute; lượt tương t&aacute;c cao nhất sẽ nhận được điểm cộng từ Ban tổ chức v&agrave; nhận thưởng tại chương tr&igrave;nh Lễ kỉ niệm sắp tới bạn nh&eacute; .</span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/20(16).jpg" style="height:1067px; width:800px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/27(10).jpg" style="height:533px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/7(35).jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/29(8).jpg" style="height:300px; width:400px" />&nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/28(14).jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/41(5).jpg" style="height:533px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/44(4).jpg" style="height:524px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/47(6).jpg" style="height:520px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/51(8).jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/85(1).jpg" style="height:593px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/38(10).jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/16(15).jpg" style="height:286px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/9(30).jpg" style="height:323px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/34(10).jpg" style="height:533px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/23(15).jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/58(9).jpg" style="height:533px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/48(4).jpg" style="height:491px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">===========================</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục Quốc tế Nam Việt</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hotline: 1900 75 75 75</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Website: www.truongnamviet.edu.vn</span></span></p>

Tin tức khác

Tiêu điểm
Facebook
Về đầu trang