X
ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG TP HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG NAM VIỆT NHẬN ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ LIÊN HỆ TRƯỜNG CŨ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC.

Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

1538 Lượt xem

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS-THPT NAM VIỆT      
                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Tân Phú, ngày     tháng  11 năm 2016

                                               LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

                                                   NĂM HỌC 2016-2017

A. Khối THCS

I. Ra đề - Thời gian làm bài – Hình thức ra đề kiểm tra:

1. Ra đề:

- Giáo viên các môn Âm  nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ, Tin học ra đề kiểm tra HKI theo cấu trúc đã qui định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nội dung từ tuần 1 đến tuần 13 của học kỳ I

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung 9 môn: Toán, Vật Lý, Sinh học, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

2. Thời gian làm bài, hình thức ra đề các môn:

- Ngữ văn, Toán: 90 phút.

- Tiếng Anh : 60 phút.

- Các môn còn lại: 45 phút

- Các đề kiểm tra ra theo hình thức tự luận.

- Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe.

- Môn Công nghệ lớp 6,7,8 ra đề mở.

- Môn Công nghệ  9 tổ chức kiểm tra thực hành thời gian 60 phút, qui trình theo từng ca như thi nghề phổ thông.

- Môn Tiếng Anh, Vật lý học sinh làm bài trên đề kiểm tra, các môn còn lại làm bài trên giấy kiểm tra.

II. Lịch kiểm tra:

1. Từ 05/12/2016 đến 10/12/2016 kiểm tra các môn không tập trung theo thời khóa biểu giảng dạy của bộ môn.

2. Từ 13/12/2016 đến 22/12/2016: Kiểm tra tập trung các môn Phòng ra đề;

3. Ngày 26,27/12/2016 Kiểm tra vét các trường hợp học sinh vắng có phép.

 

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Môn

Lớp

T/g làm bài

Giờ phát đề

Môn

Lớp

T/g làm bài

Giờ phát đề

Thứ Ba

13/12

ĐỊA LÝ

6

45’

7g30

ĐỊA LÝ

7

45’

13g15

GDCD

6

45’

9g00

GDCD

7

45’

14g45

Thứ Tư

14/12

ĐỊA LÝ

 9

45’

7g30

ĐỊA LÝ

 8

45’

13g15

HÓA HỌC

 9

45’

9g00

HÓA HỌC

 8

45’

14g45

GDCD

 9

45’

10g15

GDCD

 8

45’

16g

Thứ Năm

15/12

NGỮ VĂN

6

90’

7g30

NGỮ VĂN

7

90’

13g15

VẬT LÝ

 6

45’

9g45

VẬT LÝ

7

45’

15g30

Thứ Sáu

16/12

NGỮ VĂN

 9

90’

7g30

NGỮ VĂN

 8

90’

13g15

VẬT LÝ

 9

45’

9g45

VẬT LÝ

 8

45’

15g30

Thứ Bảy

17/12

TOÁN

6

90’

7g30

TOÁN

7

90’

13g15

LỊCH SỬ

6

45’

9g45

LỊCH SỬ

7

45’

15g30

Thứ Ba

20/12

TOÁN

 9

90’

7g30

TOÁN

 8

90’

13g15

LỊCH SỬ

 9

45’

9g45

LỊCH SỬ

 8

45’

15g30

Thứ Tư

21/12

TIẾNG ANH

6

60’

7g30

TIẾNG ANH

7

60’

13g15

SINH HỌC

6

45’

9g15

SINH HỌC

7

45’

15g00

Thứ Năm

22/12

TIẾNG ANH

 9

60’

7g30

TIẾNG ANH

 8

60’

13g15

SINH HỌC

 9

45’

9g15

SINH HỌC

 8

45’

15g00

 

B. Khối THPT

1. Tổ chức kiểm tra.

  • Trường ra đề kiểm tra chung 9 môn cho khối 10, 11, 12 các môn học Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, GDCD;
  • Các môn còn lại giáo viên chủ động tổ chức kiểm tra tại lớp.

2. Hình thức ra đề kiểm tra.

2.1 Đối với khối 12:

* Đề môn Toán, Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn gồm 50 câu.

 * Đề các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn gồm 40 câu.

* Các môn còn lại đề ra theo hình thức tự luận.

2.2- Đối với khối 10 và 11:

* Các môn kiểm tra theo theo hình thức tự luận.

* Môn Tiếng Anh 30% tự luận và 70% trắc nghiệm khách quan, bao gồm:

- Nghe: nghe đĩa từ 6-9 phút, đoạn nghe từ 2-3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking/trắc nghiệm MCQ);

-Từ vựng: Word forms;

- Ngữ pháp + giới từ: Trắc nghiệm MCQ/điền khuyết;

- Đọc hiểu: True/false hoặc MCQ;

- Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

3. Thời gian làm bài

            * Khối 10, 11:

- Toán, Ngữ văn:                                                                         90 phút;

- Tiếng Anh:                                                                                60 phút;

- Các môn còn lại:                                                                      45 phút.

* Khối 12:

- Ngữ văn:                                                                        120 phút;

- Toán:                                                                               90 phút

- Tiếng Anh                                                                       60 phút

-  Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD: 50 phút;

- Các môn còn lại:                                                            45 phút.

4. Lịch kiểm tra:

- Từ 10/12/2016 đến 16/12/2016 các môn Tin học, TD, Công nghệ, Nghề 11 giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra tại lớp. Các môn kiểm tra tập trung,giáo viên bộ môn ôn tập, hoàn thành chương trình học kì I;

         - Ngày 26,27/12/2016 Kiểm tra vét các trường hợp học sinh vắng có phép.

- Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 23/12/2016 các môn kiểm tra tập trung theo lịch như  sau:

+ Khối 12

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Giờ kiểm tra

Giờ thu bài

Thứ Bảy

17/12/2016

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

7h25

7h30

9h30

Thứ Hai

19/12/2016

Sáng

Vật lý

50 phút

7h25

7h30

8h20

Hóa học

50 phút

8h45

8h50

9h40

Sinh học

50 phút

10h05

10h10

11h00

Thứ Tư

21/12/2016

Sáng

Toán

90 phút

7h25

7h30

9h00

Tiếng Anh

60 phút

9h25

9h30

10h30

Thứ Sáu

23/12/2016

Sáng

Lịch sử

50 phút

7h25

7h30

8h20

Địa lí

50 phút

8h45

8h50

9h40

GDCD

50 phút

10h05

10h10

11h00

 

+ Khối 10, 11

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ phát đề

Giờ kiểm tra

Giờ thu bài

Thứ Bảy

17/12/2016

Sáng

Tóan

90 phút

7h25

7h30

9h00

Lịch sử

45 phút

9h25

9h30

10h15

Thứ Hai

19/12/2016

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

13h55

14h00

15h00

Sinh học

45 phút

15h25

15h30

16h15

Thứ Tư

21/12/2016

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13h55

14h00

15h30

Vật lý

45 phút

15h55

16h00

16h45

Thứ Sáu

23/12/2016

Sáng

Hóa học

45 phút

7h25

7h30

8h15

Địa lí

45 phút

8h45

8h50

9h35

 

5. Thời gian chấm – trả bài và nhập điểm

* Các môn kiểm tra tập trung chấm và nộp bài kiểm tra HKI về Văn phòng sau 3 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra

* Giáo viên bộ môn nhập toàn bộ các cột điểm của học kỳ I theo quy định vào phần mềm SMAS trước ngày 25/12/2016

* Ngày 26/12/2016, GVQN các lớp họp xét Hạnh kiểm tại lớp.

* Ngày 27/12/2016, họp hội đồng xét duyệt Hạnh kiểm HKI, GVQN hoàn thành nhập điểm danh, Hạnh kiểm HKI vào SMAS.

* GVBM và GVQN vào điểm học bạ, ký chốt sổ gọi tên ghi điểm trước ngày 07/01/2017.

- Chiều 23/12, ngày 24/12 và 31/12 toàn trường nghỉ.

- Ngày 26, 27/12 học bình thường theo thời khóa biểu.

- Từ 20h00 ngày 27/12 đến 30/12/2016 tham quan học tập trải nghiệm.

- Ngày 02/01/2017 bắt đầu chương trình học kỳ II.

                                                                                                                   

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

Tin tức khác

Tiêu điểm
Liên kết nhanh
Video hoạt động
Facebook
Về đầu trang