X
ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG TP HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG NAM VIỆT NHẬN ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ LIÊN HỆ TRƯỜNG CŨ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC.

Thời khóa biểu

 Download file THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 - 2022​: 

http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/files/

TKB%20S%E1%BB%91%2012%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%2004%20-%2010.xls

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu điểm
Liên kết nhanh
Video hoạt động
Facebook
Về đầu trang