X
ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG TP HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG NAM VIỆT NHẬN ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ LIÊN HỆ TRƯỜNG CŨ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC.

Kế hoạch

Căn cứ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định...

Căn cứ Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 củaỦy ban nhân dân Thành phố Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn thành phố HồChí Minh; Căn cứ Kế hoạch...

Nhằm nâng cao chất lượng Học tập, Trường thcs, thpt Nam Việt tổ chức thi, kiểm tra định kì hàng tháng. Bắt đầu từ tháng 8 đến nay. Tất cả các khối từ 6-7 đến khối 12 đều kiểm tra cùng thời gian. Công tác tổ chức kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, Sau...

Tiêu điểm
Facebook
Về đầu trang